SOFT „Kontestacje”

STUDENCKI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRALNY „KONTESTACJE”

Po raz pierwszy Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Kontestacje” odbył się w 2005 roku. Kontestacje dojrzewały i rozwijały się w ciągu czternastu lat swojego istnienia w lubelskiej przestrzeni artystycznej.

Festiwal nie posiadał nigdy formy konkursowej – to raczej spotkania mające na celu zainteresowanie teatrem szerszej publiczności akademickiej i nie tylko. Nieprzekonanych przyciągać ma nazwa stanowiąca jednocześnie swego rodzaju ideę programową- „Kontestacje”, a więc krytyczne spojrzenie na zastaną rzeczywistość, sprzeciw, a wręcz bunt wobec ogólnie przyjętych norm i wartości, ukazanie teatru jako medium mogącego ten bunt wyrazić najpełniej.

Nazwa „Kontestacje” jest odzwierciedleniem działalności teatrów niezależnych, sprzeciwiających się zastanym schematom funkcjonowania rzeczywistości i konformizmowi. Skierowany jest do ludzi niezależnych, poszukujących własnej drogi, krytycznych wobec powszechnych wartości. Celem festiwalu jest przede wszystkim aktywizacja środowisk studenckich i budzenie zainteresowania teatrem. Festiwal zdobył sobie wierną publiczność i z roku na rok staje się wydarzeniem coraz ważniejszym. Daje doskonałe pole do dyskusji nad znaczeniem teatru alternatywnego, którego Lublin jest ważnym ośrodkiem już od lat 70-tych. Festiwal gromadzi teatry działające w polskich środowiskach akademickich i nawiązuje do tradycji ruchu teatralnego w „Chatce Żaka” z przełomu lat 70/80 oraz festiwalu „Studencka Wiosna Teatralna”.


XV SOFT „KONTESTACJE” IMPRO- PROGRAM

 

12.10.2018

16:00-17:45 – debata „Improwizacja na scenie” . Paneliści: Adam Organista, Bogusław                                Byrski , Barbara Szarwiło, Wioletta Tomica, Jan Tuźnik, Przemysław                                      Buksiński, Joanna Dominika Belzyt, Samuel Alty, Anna Lipska. MSW

18:00-20:00 – warsztaty impro CIAŁO-RUCH- PRZESTRZEŃ/PRZEPŁYW (Joanna Dominika                          Belzyt) MSW

20:15-21:00 – pokazy improwizacji tanecznej i głosowo-muzycznej MSW

        20:15-20:40 – teatr IRiSC My Persony “PRZESTRZEŃ/PRZEPŁYW” MSW

20:45-21:00 – Agata Janczak (DDK “Węglin) “Classicamente” (koncepcja: Ewelina                                  Drzał) MSW

21:15-22:15 – Kontestacyjne Konwersacje foyer BF

22:15-23:30 – jam impro taneczno-muzyczno-głosowa MSW 

 

13.10.2018

10:00-14:00 – warsztaty muzyczno-wokalne impro (Sam Alty) 08

14:15-16:15 – warsztaty teatralne impro (Paweł Banaszczyk) 08

16:30-18:30 – warsztaty taneczne impro (Paweł Grala) MSW

18:45-20:30 – pokazy improwizacji tanecznej i głosowo-muzycznej MSW

18:45-19:15 – Paweł Grala”Dochodzę” 

19:30-20:30 – Sam Alty „IMPRONAUTICS”

20:45-21:45 – Kontestacyjne Konwersacje BF

21:45-23:30 – jam impro taneczno-muzyczno-głosowa MSW

 

14.10.2018

10:00-14:00 – warsztaty muzyczno-wokalnej impro (Sam Alty) 08

14:15-16:15 – warsztaty teatralne impro (Paweł Banaszczyk) 08

15:15-17:15 – warsztaty taneczne impro (Paweł Grala) MSW

18:45-21:00 – pokazy improwizacji teatralnej  MSW

18:45-19:45 – Cinema Disco “Misical improwizowany”

20:00-20:45 – Arnold Improv “Strumień świadomości”

21:00-22:00 – Kontestacyjne Konwersacje foyer BF

22:00-23:30 – jam impro teatralne BF

 

legenda:

08 – sala taneczna Inkubatora Medialno-Artystycznego “Chatki Żaka” (wejście od parkingu)

MSW- mała sala widowiskowa Inkubatora Medialno-Artystycznego “Chatki Żaka”

BF – białe foyer przed małą salą widowiskową Inkubatora Medialno-Artystycznego “Chatki Żaka”

WSTĘP WOLNY!

Wszystkie wydarzenia odbywać się będą w ACK UMCS „Chatka Żaka”                                    (ul. Radziszewskiego 16, Lublin)

 


 

XV SOFT „KONTESTACJE” IMPRO

Motywem przewodnim XV SOFT “Kontestacji IMPRO jest improwizacja: teatralna, taneczna, muzyczna i głosowa.

Nasze zaproszenie kierujemy do niezależnych artystów i studenckich grup artystycznych z całej Polski, które lubią zrywać ze schematami i poszukują przestrzeni do swobodnego wyrazu siebie przez sztukę.

Jeżeli idea kontestacji jest Ci bliska, wypełnij formularz zgłoszeniowy :

 kontestacje_zgloszenia_spektakli_2018

i prześlij na adres: kontestacje.impro@gmail.com

W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami:

e-mail: kontestacje.impro@gmail.com

tel. 501 704 548, 781 020 329

 

Nabór potrwa do 16 września 2018 roku. O wynikach naboru artyści zostaną poinformowani do 20 września.

Regulamin:

 regulamin_soft_kontestacje_impro